Времена в английски език
3 онлайн урока с обяснения на български език и примери
Безплатен 3-дневен онлайн-курс
Подходящо за всички нива
Един от участници ще спечели 3-месечен курс по английски
Научи ги веднъж и завинаги
Глаголните времена са основа на правилно говорене и писане, а също така и главната болка на изучаващи английски език! :) Ако не си сигурен, кога трябва да кажеш had done, а кога have been doing, сега е момента за да разбереш!
Удобен формат
За да участваш в курса, трябва да се присъединиш към нашата Facebook група, където ще откриеш уроците на курса във формат кратки видеа с обяснения. Обясненията ще са на български език, така че ще са подходящи дори и за начинаещи.
15-20 мин на ден
Ако нямаш много време, за да четеш учебници или да ходиш на курсове, ще харесваш този курс! Уроците са във форма на видео и всеки е с продължителност 15-20 минути. Ще получиш и pdf-памятка за всяко време, която можеш да изтеглиш и да принтираш.
How it works
1
18 август
Stative and action verbs. Present simple. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous.
2
19 август
Past simple. Past continuous. Past perfect. Past perfect continuous.
3
20 август
Future simple. Future continuous. Future perfect. Future perfect continuous.
Програма на курса
Ден 1, 18 авг
Ден 1, 18 авг
Настоящо време
Stative and action verbs. Present simple. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous.
Ден 2, 19 авг
Ден 2, 19 авг
Минало време
Past simple. Past continuous. Past perfect. Past perfect continuous.
Ден 3, 20 авг
Ден 3, 20 авг
Бъдеще време
Future simple. Future continuous. Future perfect. Future perfect continuous.
Имаш въпроси?
Кой може да участва в курса?
Всеки човек, навършил 18 годишна възраст.
Какво е минималното ниво на владеене на английски?
Всички объяснения в курса са на български език, затова е подходящ за хора с всички нива на владеене на английски език.
Какво е необходимо за участие в курса?
За участие в курса е необходимо да разполагаш с компютър с интернет достъп. Трябва да попълниш кратка анкета (за твое ниво и цели в изучение на английски) и да се включиш в закритата ни Facebook группа. Там ще се публикуват материалите на курса.