Политика на поверителност и защита на личните данни
Защита на личните данни в ultimatumenglish.com, собственост на Авест ООД
Отговаряме напълно на новия регламент (GDPR)
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на образователни услуги, Авест ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "АВЕСТ" ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203959703

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кедър № 8, ап. 12

Адрес за упражняване на дейността:

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Кедър № 8, ап. 12

E-mail: coach@ultimatumenglish.com

Телефон: + 359 896 844 368

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 430751

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни


Наименование: "АВЕСТ" ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 203959703

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кедър № 8, ап. 12

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Кедър № 8, ап. 12

Телефон: + 359 896 844 368

Email: coach@ultimatumenglish.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

„АВЕСТ" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. (1) "АВЕСТ" ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на обучения на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

- Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

- Изпълнение на задълженията на "АВЕСТ" ООД по договор с Вас;

- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "АВЕСТ" ООД;

- За целите на легитимния интерес на "АВЕСТ" ООД.

(2) "АВЕСТ" ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "АВЕСТ" ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) "АВЕСТ" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития и курсове, включително за следните цели:

- създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

- индивидуализация на страна по договора;

- счетоводни цели;

- статистически цели;

- защита на информационната сигурност;

- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

- изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, информация за нови курсове и събития;

- подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за услуги, както и на специални промоционални предлижения, които могат да са от интерес за Вас;

- предоставяне на техническа поддръжка чрез имейл или по телфон.

(2) "АВЕСТ" ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- ограничение на целите на обработване;

- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

- точност и актуалност на данните;

- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, "АВЕСТ" ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА "АВЕСТ" ООД?

Чл. 3. (1) "АВЕСТ" ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

- Регистриране на ползватели на услуги по обучения в система за управление на клиентите. Длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за обучение" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

- Регистрация на потребител в уебсайта http://www.ultimatumenglish.com за предоставяне на образователна услуга по обучения, изпълнение на договорни отношения и др. – целта на тази операция е създаване на профил в учебната платформа достъпна на http://www.class.ultimatumenglish.com/login/index...., който да бъде свързан с използваната услуга и през, който да имате достъп и да управлявате съдържанието, което ви предоставяме през създадения ви ученически профил, съгласно избрания от Вас потребителски план.

- Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране; - Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата.

- Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

(2) "АВЕСТ" ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

- Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, регистрация в уебсайта http://www.ultimatumenglish.com и закупуване на услуга, между "АВЕСТ" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

- Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил в учебната платформа, можете да попълните в него данни за адрес, рождена дата и профилна снимка.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия, регистрация в уебсайта http://www.ultimatumenglish.com и закупуване на услуга, между "АВЕСТ" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

- Други данни, които "АВЕСТ" ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "АВЕСТ" ООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

- Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, регистрация на уебсайта http://www.ultimatumenglish.com, или при сключването на писмен договор, между "АВЕСТ" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) "АВЕСТ" ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от "АВЕСТ" ООД от лицата, за които се отнасят или от техни упълномощени представители.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 4. (1) "АВЕСТ" ООД съхранява Вашите лични данни за срок от пет години. След изтичането на този срок, "АВЕСТ" ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) "АВЕСТ" ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "АВЕСТ" ООД или друго.

(3) "АВЕСТ" ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 5. (1) "АВЕСТ" ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) "АВЕСТ" ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "АВЕСТ" ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) "АВЕСТ" ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен и всяка информация по преминали обучения, ще бъде недостъпна.


ПРАВО НА ДОСТЪП

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "АВЕСТ" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "АВЕСТ" ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "АВЕСТ" ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, с отправяне на искане до "АВЕСТ" ООД.


ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН")

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "АВЕСТ" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "АВЕСТ" ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "АВЕСТ" ООД;

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) "АВЕСТ" ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до "АВЕСТ" ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред "АВЕСТ" ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "АВЕСТ" ООД.

(4) "АВЕСТ" ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 10. Вие имате право да изискате от "АВЕСТ" ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "АВЕСТ" ООД да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- "АВЕСТ" ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "АВЕСТ" ООД имат преимущество пред Вашите интереси.


ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "АВЕСТ" ООД с искане по имейл.


ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 12. Вие можете да поискате от "АВЕСТ" ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "АВЕСТ" ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "АВЕСТ" ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 14. (1) Ако "АВЕСТ" ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "АВЕСТ" ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 15. За извършване на услуги по предоставяне на образователни услуги онлайн през учебна платформа, предоставените от Вас данни в ученическия Ви профил са достъпни и се обработват от cube.bg като администратор, в качеството му на лице отговарящо за техническата поддръжка на учебната платформа.


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18 (1). Когато възлагате на "АВЕСТ" ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, "АВЕСТ" ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, "АВЕСТ" ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. "АВЕСТ" ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай "АВЕСТ" ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на "АВЕСТ" ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.