5 стъпки за правилното поставяне на цели за новата година
По традиция влизаме в януари месец по-мотивирани от всякога и с желание този път да доведем до край нещата, които сме запланували. В следващите редове ще ти разкажем как да определиш целите си за 2018, така че да не загубиш мотивация през годината и да достигнеш желаните резултати.

Първата стъпка е да определиш правилно нещата, които искаш да постигнеш през 2018 г. Това можеш да направиш по много лесен начин, като разделиш живота си на различни сфери, които са важни за теб, например, спорт, здраве, работа, личен живот, личностно развитие, хобита, творчество и т.н. Срещу всяка от сферите напиши оценка от 1 до 10, според това колко доволен си от нея. 10 ще означава, че си удовлетворен от развитието ти в дадена насока, а 1, че не се представящ добре в тази сфера. След като вече си оценил важните за теб неща, ясно ще видиш нещата, в които изпитваш известни колебания и за развитието на които ще трябва да съсредоточиш усилия през новата година.

За правилното формулиране на целите си за следващите 365 дни може да използваш формулата SMART.
S – Specific – На първо място провери, дали целите, които си поставяш, са ясно и точно формулирани. Какво ще рече това? Например „През 2018 г. искам да науча английски". Формулирана така тази цел не е напълно ясна. Но, ако кажеш „До средата на 2018 г. искам да гледам филми на английски без субтитри", „След първите 8 месеца на 2018 г. искам да мога да водя разговор на английски на теми от ежедневието", „След първите 3 месеца на новата година искам да използвам глаголните времена без грешка", „За първите 5 месеца искам да науча 1000 нови думи", вече имаш ясни и конкретни цели, които да преследваш.

Следвайки този принцип, ще знаеш какви конкретни действия трябва да предприемеш, за да постигнеш желаното. За да формулираш целите си правилно, може да ти помогнат отговорите на следните въпроси: „Какво искам да постигна?", „Защо тази цел е важна за мен?", „Кой участва в реализирането й?", „С какви ресурси за постигането й разполагам или какви са ограниченията, които биха ми попречили да я постигна?"

M – Measurable – Важно е целите, които си поставяш, да бъдат измерими. По този начин ще можеш да проследяваш напредъка си. Това ще ти помогне да останеш фокусиран и мотивиран, спазвайки крайния срок, който си си проставил и доближавайки се до така желаната цел. За да провериш до колко измерими са твоите цели си задай въпроса „Как ще разбера, кога съм постигнал целта си?"

A – Achievable – За да бъде възможно достигането на целите, които си си поставил, то те трябва да са реалистични и постижими. Те трябва да са съобразени с възможностите и ресурсите, с които разполгаш за тяхното постигане. В случай, че целта ти не е реално постижима, рискуваш да се демотивираш много бързо и тя да се превърне в поредното нереализирано желание. За да разбереш, дали целите ти са постижими, си отговори на някой от следните въпроси: „Как мога да постигна целта си?" или „Колко реалистична е целта ми, основана на ограничение, като например финансовия фактор?"

R – Relevant – Провери, дали целите ти са подходящи и съотносими към теб. Това означава да си отговориш на следните въпроси: „Това полезно ли е за мен?", „Дали сега е подходящия момент за това?", „Наистина ли искам / имам нужда от това?"

T – Time-bound – За да доведеш, която и да е цел до успешен край, то нейното постигане трябва да бъде ограничено в определен времеви период. Поставянето на крайна дата ще ти помогне да останеш мотивиран и да съсредоточиш усилията си в постигане на желаното. Това ще ти помогне да определиш приоритетността на ежедневните задачи спрямо дългосрочните ти цели. Въпросите, които може да си зададеш тук обикновено са: „Кога?", „Какво искам да постигна след 3 месеца?", „Какво искам да постигна след 6 седмици?"

Този път Новата година започва в понеделник, така че освен начало на годината това е и начало на нова седмица. Затова не губи време и направи своя план с цели и желания за 2018 г. сега и започни да ги реализираш още от първи януари!

Ако това е поредната Нова година, която стартираш с желание за по-добър английски, ще се радваме да ти помогнем в изпълнението на тази цел.

Включи се сега в Ултиматум – 30-дневен онлайн курс, който стартира на 8 януари и ще ти помогне да станеш по-уверен и да подобриш знанията си по граматика, да увеличиш запаса си от думи и да придобиеш полезен и променящ живота навик – ежедневно да правиш тези малки стъпки, които те водят към постигането на твоята цел.

Виж колко готини и полезни неща ще научиш само за 1 месец: